Baza de date deşeuri C&D

 
Rapoarte tematice

Administrativ Deşeuri C&D 2011
Date de contact Gestiune deșeuri
Economie locală (AC/AD) Infrastructura
Economie locală (buget) Populație
Forța de muncă 2008-2011 Foto şi hărţi deşeuri C&D

Acte administrative emise de Unităţile Administrativ Teritoriale de pe raza județului Buzău cu privire la gestionarea deşeurilor

 
 

NOTĂ: situaţia a fost elaborată pe baza chestionarelor transmise de Unităţile Administrativ Teritoriale de pe raza judetului Buzău şi a interviurilor desfăşurate în cadrul proiectului LIFE10 ENV/RO/000727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău”, activitatea 6.1 “Diagnoză la nivel județean privind gestionarea deșeurilor C&D”. Activitatea 6.1 a fost finalizată în anul 2012.