Bine aţi venit pe pagina proiectului LIFE10 ENV/RO/000727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău”, finanţat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene – componenta Guvernare și Politici de Mediu. Proiectul se derulează în perioada 01 octombrie 2011 – 30 iunie 2014 și este implementat de Consiliul Judeţean Buzău în parteneriat cu S.C. Natura Management S.R.L.

Programul LIFE este un instrument financiar al Uniunii Europene destinat protecţiei mediului. Prin componenta LIFE – Guvernare și Politici de Mediu se co-finanţează proiectele de bune practici sau proiectele demonstrative cu valoare adăugată care contribuie la implementarea, actualizarea și dezvoltarea politicilor și legislației Uniunii Europene privind mediul.

Context și necesitatea implementării proiectului

Gestionarea deșeurilor provenind din activitățile de construcții și demolări nu se realizează eficient nici la nivel naţional şi nici la nivelul ariei administrative aferente proiectului (Judeţul Buzău), situația fiind generată de:

  • lipsa informării și a preocupărilor privind protecția mediului din partea agenților economici din domeniul constructiilor;
  • nerespectarea legislației generale privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, agenții economici din construcții reclamând, în general, necunoașterea tuturor reglementărilor care fac referire la activitatea lor;
  • lipsa unor politici de prevenire a generării de deșeuri din construcții în fazele de proiectare și execuție;
  • aplicarea defectuoasă a sancțiunilor de către organismele abilitate, inclusiv din cauza dificultății de a identifica agenții economici care elimină în locuri necorespunzătoare deșeurile de șantier;
  • lipsa unor sisteme locale sau regionale unitare, coordonate, de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări;
  • lipsa unui sistem decizional și metodologic care să faciliteze valorificarea directă a deșeurilor din construcții și demolări sau a materialelor rezultate în urma tratării acestora.

Din noiembrie 2008 Uniunea Europeana dispune de o nouă directivă în materie de deșeuri: Directiva 2008/98/CE, care include obiective ce urmează a fi atinse până în 2020. Implementarea cu succes a legislației de către statele membre va conduce la reducerea la minimum a efectelor negative ale producerii și gestionării deșeurilor asupra sănătății oamenilor și asupra mediului.

Noua legislație stabilește o ierarhie a deșeurilor, respectiv o ordine de priorități pentru ceea ce reprezintă în general cea mai bună opțiune din punct de vedere al protecției mediului, și anume: prevenirea, reutilizarea, reciclarea sau alte operațiuni de recuperare și în ultimă instanță depozitarea sigură din punct de vedere al protecției mediului a deșeurilor.

Directiva 2008/98/CE, aplicabilă tuturor Statelor Membre, stabilește obiective clare în ceea ce privește măsurile de gestionare a fluxurilor de deșeuri, inclusiv cele provenind din activitățile de construcții și demolări:

Articolul 11- Reutilizarea și reciclarea

(2) Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru a evolua în direcția unei societăți europene a reciclării cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării următoarelor obiective:

[…]

b) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor nepericuloase provenind din activități de construcție si demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din CED, se mărește la un nivel minim de 70 % din masă.”

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din data de 25 noiembrie 2011, transpune în legislatia națională Directiva 2008/98/CE. Prin noua lege cadru se urmăreşte stabilirea unor măsuri în vederea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse produse de generarea şi gestionarea deşeurilor. Totodată, Legea privind regimul deşeurilor vizează reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei utilizării acestora prin mai multe măsuri.

În ceea ce priveşte deșeurile din construcții și demolări, Legea privind regimul deşeurilor stabilește că producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale trebuie ca până în anul 2020, să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări. Neatingerea acestui obiectiv, precum și a celorlalte obiective trasate în noua directivă privind deșeurile, va conduce la acționarea în instanță a statelor membre de către Comisia Europeană.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să se alinieze noilor politici în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a celor provenind din construcții și demolări, și să participe în mod activ la atingerea obectivelor formulate, prin implementarea unor măsuri coerente, susținute, care să raspundă necesităților identificate.